Praktijk voor psychosociale

& spirituele hulpverlening

Namaha. Individuele gesprekken. Padwerkgroepen. Stilte-dagen. Biografie. Padwerkcitaat. Contact & Informatie.

Privacyregeling
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet.


De AVG komt in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

In de AVG staat een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers.


Deze maatregelen zijn vastgelegd in een reglement, welke bij mij is op te vragen.