Praktijk voor psychosociale

& spirituele hulpverlening

Namaha. Individuele gesprekken. Padwerkgroepen. Stilteweekeinde. Biografie. Padwerkcitaat. Contact & Informatie.Wanneer het doel en streven van de mens er niet op gericht is om het zo gemakkelijk mogelijk te hebben, maar om geestelijk te leren, hoger te stijgen, te overwinnen, wanneer men dus de wil heeft om uit een moeilijkheid te leren, in plaats van hem alleen maar oppervlakkig uit de weg te willen ruimen, dan wordt het Weten gegeven.


Jullie zullen dus steeds diepgaander leren begrijpen dat iedere moeilijkheid niet alleen een oorzaak heeft maar ook een doel. Doel en reden zijn nauw met elkaar verbonden; ze hebben een relatie. Iedere moeilijkheid kan dienen om die te bevrijden en te verheffen wanneer de mens dat wil.


Het komt er alleen maar op aan hoe men zich tegenover de moeilijkheid opstelt, wat men bereid is daarmee te doen, hoe men haar aanpakt. Dat ligt in de vrije wil van de mens. Het betekent vaak een overwinning om juist dat te doen wat je nu en dan het moeilijkst vindt….

Uit lezing 6d