Praktijk voor psychosociale

& spirituele hulpverlening

Namaha. Individuele gesprekken. Padwerkgroepen. Stilteweekeinde. Biografie. Padwerkcitaat. Contact & Informatie.

Introductie Padwerkgroep


In de maanden juli en augustus (2020) is er gelegenheid om kennis te maken met deelname aan een klein padwerkgroepje.


Er zullen lezingen worden uitgewerkt die gaan over beelden, het hoger zelf, het masker-zelf en het lagere zelf.

 

Er komen concepten aan de orde die in veel lezingen terugkomen.


Tegelijk zal worden ontdekt hoeveel strubbelingen in het leven samenhangen met de materie uit deze lezingen. Het zijn werkelijk sleutels waarmee leven in waarheid kan worden nagestreefd.


Tijdens de bijeenkomsten zal onder andere het delen centraal staan. Met deelrondes, verschillende meditatie- en visualisatievormen en soms oefeningen wordt er verdieping geboden.


Voor wie

Een ieder die belangstelling heeft is van harte welkom.

Ook mensen die Padwerk kennen “vanuit de boeken” maar nog nooit hebben deelgenomen aan een Padwerkgroepje biedt deze groep bij uitstek gelegenheid om dit eens in drie bijeenkomsten te ervaren. In september 2020 starten er weer nieuwe groepen en doorstroming naar één van deze groepen is dan mogelijk.


Er kunnen maximaal 4 personen aan deelnemen. De kosten zijn € 19,50 per ochtend.  

U kunt u telefonisch of via e-mail (zie Contact en informatie) opgeven voor deze groep.