Praktijk voor psychosociale

& spirituele hulpverlening

Namaha. Individuele gesprekken. Padwerkgroepen. Stilte-dagen. Biografie. Padwerkcitaat. Contact & Informatie.
Individuele gesprekken


Iedereen die een verwijzing naar de reguliere ambulante geestelijke gezondheidszorg een te hoge drempel vindt kan bij mij voor een hulpverlenings-gesprek terecht. Er is geen lange wachttijd.

Na aanmelding (via de telefoon of via e-mail) wordt u uitgenodigd voor een eerste kennismaking waarin u kunt aangeven wat uw klachten zijn en wat uw hulpvraag is.

In dit gesprek kunt u tevens ervaren of er sprake kan zijn van het opbouwen van een vertrouwensrelatie waarbinnen de hulpverlening van start kan gaan.


Het is ook mogelijk om via skype/zoom een gesprek te hebben, of begeleiding via email,

als de afstand een probleem is.


De hulpverleningsvragen waarmee mensen naar de praktijk komen zijn divers en kunnen te maken hebben met angst, somberheid, verlies van een dierbare of werk, problemen op het werk, verwerken van emoties etc. Hieronder treft u enkele voorbeelden:


   * ik loop vast in mijn werk of in mijn relatie en ik heb behoefte om hierover eens met iemand buiten mijn vertrouwde kringetje te praten ……

   * ik vind dat er een groot beroep op me wordt gedaan als het gaat om "vernieuwen en veranderen". Tegelijk word ik onzeker bij de gedachte dat ik mijn oude patronen zou moeten loslaten ….

   * Ik zeg over mezelf dat ik "ook maar een mens ben die fouten mag maken", maar het lukt me niet om in de praktijk de (innerlijke) drang tot perfectie los te laten ….De symptomen zijn het vertrekpunt van de therapie. Van daaruit wordt gezocht naar wat wezenlijk is voor u.