Praktijk voor psychosociale

& spirituele hulpverlening

Namaha. Individuele gesprekken. Padwerkgroepen. Stilteweekeinde. Biografie. Padwerkcitaat. Contact & Informatie.

Individuele en relatiegesprekken


Voor wie


Iedereen die een verwijzing naar de reguliere ambulante geestelijke gezondheidszorg een te hoge drempel vindt kan bij mij voor een hulpverlenings-gesprek terecht. Er is geen lange wachttijd.

Na aanmelding (via de telefoon of via e-mail) wordt u binnen 5 werkdagen uitgenodigd voor een eerste kennismaking, waarin u kunt aangeven wat uw klachten zijn en wat uw hulpvraag is.

In dit gesprek kunt u tevens ervaren of er sprake kan zijn van het opbouwen van een vertrouwensrelatie waarbinnen de hulpverlening van start kan gaan.

U krijgt een voorstel over de duur en de frequentie van de begeleiding.


Het is ook mogelijk om via skype een gesprek te hebben, of begeleiding via email, als de afstand een probleem is.


De hulpverleningsvragen waarmee mensen naar de praktijk komen zijn divers en kunnen te maken hebben met angst, somberheid, verlies van een dierbare of werk, problemen op het werk, verwerken van emoties etc. Hieronder treft u enkele voorbeelden:


   * ik heb het gevoel dat alle uitdaging in mijn leven en werk is verdwenen en ik vraag me regelmatig af wat nog de zin is van waar ik mee bezig ben ……

   * ik loop vast in mijn werk of in mijn relatie en ik heb behoefte om hierover eens met iemand buiten mijn geijkte kringetje te praten ……

   * ik vind dat er een groot beroep op me wordt gedaan als het gaat om "vernieuwen en veranderen". Tegelijk word ik onzeker bij de gedachte dat ik mijn oude patronen zou moeten loslaten ….

   * Ik zeg over mezelf dat ik "ook maar een mens ben die fouten mag maken", maar het lukt me niet om in de praktijk de (innerlijke) drang tot perfectie los te laten ….


De symptomen zijn het vertrekpunt van de therapie. Van daaruit wordt gezocht naar wat wezenlijk is voor u.